از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم 🤍
کالای فیزیکی

شال اسلپ / کد محصول sh186 / ابعاد ۱۹۰*۷۰

شال اسلپ / کد محصول sh186 / ابعاد ۱۹۰*۷۰
شال اسلپ / کد محصول sh186 / ابعاد ۱۹۰*۷۰
شال اسلپ / کد محصول sh186 / ابعاد ۱۹۰*۷۰
شال اسلپ / کد محصول sh186 / ابعاد ۱۹۰*۷۰
شال اسلپ / کد محصول sh186 / ابعاد ۱۹۰*۷۰
شال اسلپ / کد محصول sh186 / ابعاد ۱۹۰*۷۰
کالای فیزیکی

شال اسلپ / کد محصول sh186 / ابعاد ۱۹۰*۷۰

۱۲۰٫۰۰۰تومان
طوسی تیره
اضافه به سبد خرید

سبک و خنک

پرز نمیشه

ایستایی کامل

منگوله

پارچه متراکم