از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم 🤍
کالای فیزیکی

شال برشکا مرواریدی وارداتی / کد محصول sh200 / ابعاد ۲۱۰*۷۰

شال برشکا مرواریدی وارداتی / کد محصول sh200 / ابعاد ۲۱۰*۷۰
شال برشکا مرواریدی وارداتی / کد محصول sh200 / ابعاد ۲۱۰*۷۰
شال برشکا مرواریدی وارداتی / کد محصول sh200 / ابعاد ۲۱۰*۷۰
شال برشکا مرواریدی وارداتی / کد محصول sh200 / ابعاد ۲۱۰*۷۰
شال برشکا مرواریدی وارداتی / کد محصول sh200 / ابعاد ۲۱۰*۷۰
شال برشکا مرواریدی وارداتی / کد محصول sh200 / ابعاد ۲۱۰*۷۰
شال برشکا مرواریدی وارداتی / کد محصول sh200 / ابعاد ۲۱۰*۷۰
شال برشکا مرواریدی وارداتی / کد محصول sh200 / ابعاد ۲۱۰*۷۰
شال برشکا مرواریدی وارداتی / کد محصول sh200 / ابعاد ۲۱۰*۷۰
کالای فیزیکی

شال برشکا مرواریدی وارداتی / کد محصول sh200 / ابعاد ۲۱۰*۷۰

۲۸۰٫۰۰۰تومان
بنفش
اضافه به سبد خرید

ایستایی کامل

سبک و نرم

خنک

باکیفیت

پلیسه

رنگ واقعی تناژ کرم مطابق عکس اول