از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم 🤍
کالای فیزیکی

شال دور زنجیری / کد محصول sh196 / ابعاد ۱۹۰*۶۵~

شال دور زنجیری / کد محصول sh196 / ابعاد ۱۹۰*۶۵~
شال دور زنجیری / کد محصول sh196 / ابعاد ۱۹۰*۶۵~
شال دور زنجیری / کد محصول sh196 / ابعاد ۱۹۰*۶۵~
شال دور زنجیری / کد محصول sh196 / ابعاد ۱۹۰*۶۵~
شال دور زنجیری / کد محصول sh196 / ابعاد ۱۹۰*۶۵~
شال دور زنجیری / کد محصول sh196 / ابعاد ۱۹۰*۶۵~
شال دور زنجیری / کد محصول sh196 / ابعاد ۱۹۰*۶۵~
شال دور زنجیری / کد محصول sh196 / ابعاد ۱۹۰*۶۵~
کالای فیزیکی

شال دور زنجیری / کد محصول sh196 / ابعاد ۱۹۰*۶۵~

۲۸۰٫۰۰۰تومان
کرم متوسط
اضافه به سبد خرید

نخی

ایستایی کامل

سبک و خنک

پرز نمیشه

اتو نمیخواد