از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم 🤍
کالای فیزیکی

شال مزونی / کد محصول sh83 / ابعاد ۱۸۰*۷۰

شال مزونی / کد محصول sh83 / ابعاد ۱۸۰*۷۰
شال مزونی / کد محصول sh83 / ابعاد ۱۸۰*۷۰
شال مزونی / کد محصول sh83 / ابعاد ۱۸۰*۷۰
شال مزونی / کد محصول sh83 / ابعاد ۱۸۰*۷۰
شال مزونی / کد محصول sh83 / ابعاد ۱۸۰*۷۰
شال مزونی / کد محصول sh83 / ابعاد ۱۸۰*۷۰
شال مزونی / کد محصول sh83 / ابعاد ۱۸۰*۷۰
شال مزونی / کد محصول sh83 / ابعاد ۱۸۰*۷۰
شال مزونی / کد محصول sh83 / ابعاد ۱۸۰*۷۰
شال مزونی / کد محصول sh83 / ابعاد ۱۸۰*۷۰
کالای فیزیکی

شال مزونی / کد محصول sh83 / ابعاد ۱۸۰*۷۰

ناموجود
اضافه به سبد خرید

ایستایی کامل

سبک، لطیف و خنک

پرز نمی شود.

جنس پارچه اسلپ