از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم 🤍
کالای فیزیکی

شال نخ کتان / کد محصول sh23 / ابعاد ۲۵۰*۷۵الی۶۰

شال نخ کتان / کد محصول sh23 / ابعاد ۲۵۰*۷۵الی۶۰
شال نخ کتان / کد محصول sh23 / ابعاد ۲۵۰*۷۵الی۶۰
شال نخ کتان / کد محصول sh23 / ابعاد ۲۵۰*۷۵الی۶۰
شال نخ کتان / کد محصول sh23 / ابعاد ۲۵۰*۷۵الی۶۰
شال نخ کتان / کد محصول sh23 / ابعاد ۲۵۰*۷۵الی۶۰
شال نخ کتان / کد محصول sh23 / ابعاد ۲۵۰*۷۵الی۶۰
شال نخ کتان / کد محصول sh23 / ابعاد ۲۵۰*۷۵الی۶۰
شال نخ کتان / کد محصول sh23 / ابعاد ۲۵۰*۷۵الی۶۰
کالای فیزیکی

شال نخ کتان / کد محصول sh23 / ابعاد ۲۵۰*۷۵الی۶۰

۱۲۰٫۰۰۰تومان
۱
اضافه به سبد خرید

ایستایی کامل

طول بلند

جون میده برای استایل های بهار و تابستون 🤤