از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم 🤍
کالای فیزیکی

شال نیلا / کد محصول sh95 / ابعاد 200*70

شال نیلا / کد محصول sh95 / ابعاد 200*70
شال نیلا / کد محصول sh95 / ابعاد 200*70
شال نیلا / کد محصول sh95 / ابعاد 200*70
شال نیلا / کد محصول sh95 / ابعاد 200*70
شال نیلا / کد محصول sh95 / ابعاد 200*70
شال نیلا / کد محصول sh95 / ابعاد 200*70
شال نیلا / کد محصول sh95 / ابعاد 200*70
شال نیلا / کد محصول sh95 / ابعاد 200*70
شال نیلا / کد محصول sh95 / ابعاد 200*70
شال نیلا / کد محصول sh95 / ابعاد 200*70
شال نیلا / کد محصول sh95 / ابعاد 200*70
شال نیلا / کد محصول sh95 / ابعاد 200*70
شال نیلا / کد محصول sh95 / ابعاد 200*70
شال نیلا / کد محصول sh95 / ابعاد 200*70
شال نیلا / کد محصول sh95 / ابعاد 200*70
شال نیلا / کد محصول sh95 / ابعاد 200*70
شال نیلا / کد محصول sh95 / ابعاد 200*70
شال نیلا / کد محصول sh95 / ابعاد 200*70
شال نیلا / کد محصول sh95 / ابعاد 200*70
شال نیلا / کد محصول sh95 / ابعاد 200*70
کالای فیزیکی

شال نیلا / کد محصول sh95 / ابعاد 200*70

۱۶۰٫۰۰۰تومان
۲
اضافه به سبد خرید

ایستایی کامل

سبک و لطیف

منگوله

پارچه نخی نیست ولی ایستایی کامل دارد .