از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم 🤍
کالای فیزیکی

شال پلیسه نخ / کد محصول sh85 / ابعاد ۲۰۰*۷۰

شال پلیسه نخ / کد محصول sh85 / ابعاد ۲۰۰*۷۰
شال پلیسه نخ / کد محصول sh85 / ابعاد ۲۰۰*۷۰
شال پلیسه نخ / کد محصول sh85 / ابعاد ۲۰۰*۷۰
شال پلیسه نخ / کد محصول sh85 / ابعاد ۲۰۰*۷۰
شال پلیسه نخ / کد محصول sh85 / ابعاد ۲۰۰*۷۰
شال پلیسه نخ / کد محصول sh85 / ابعاد ۲۰۰*۷۰
شال پلیسه نخ / کد محصول sh85 / ابعاد ۲۰۰*۷۰
شال پلیسه نخ / کد محصول sh85 / ابعاد ۲۰۰*۷۰
شال پلیسه نخ / کد محصول sh85 / ابعاد ۲۰۰*۷۰
شال پلیسه نخ / کد محصول sh85 / ابعاد ۲۰۰*۷۰
شال پلیسه نخ / کد محصول sh85 / ابعاد ۲۰۰*۷۰
شال پلیسه نخ / کد محصول sh85 / ابعاد ۲۰۰*۷۰
شال پلیسه نخ / کد محصول sh85 / ابعاد ۲۰۰*۷۰
شال پلیسه نخ / کد محصول sh85 / ابعاد ۲۰۰*۷۰
شال پلیسه نخ / کد محصول sh85 / ابعاد ۲۰۰*۷۰
شال پلیسه نخ / کد محصول sh85 / ابعاد ۲۰۰*۷۰
شال پلیسه نخ / کد محصول sh85 / ابعاد ۲۰۰*۷۰
شال پلیسه نخ / کد محصول sh85 / ابعاد ۲۰۰*۷۰
شال پلیسه نخ / کد محصول sh85 / ابعاد ۲۰۰*۷۰
کالای فیزیکی

شال پلیسه نخ / کد محصول sh85 / ابعاد ۲۰۰*۷۰

۱۶۰٫۰۰۰تومان
مشکی
اضافه به سبد خرید

ایستایی کامل

سبک و لطیف

خنک

منگوله

ممکن بافت، نوع پلیسه و ابعاد در رنگ های مختلف متفاوت باشد.