شال چهارفصل وارداتی / کد محصول sh146 / ابعاد ۲۰۰*۷۰
شال چهارفصل وارداتی / کد محصول sh146 / ابعاد ۲۰۰*۷۰
شال چهارفصل وارداتی / کد محصول sh146 / ابعاد ۲۰۰*۷۰
شال چهارفصل وارداتی / کد محصول sh146 / ابعاد ۲۰۰*۷۰
شال چهارفصل وارداتی / کد محصول sh146 / ابعاد ۲۰۰*۷۰
شال چهارفصل وارداتی / کد محصول sh146 / ابعاد ۲۰۰*۷۰
شال چهارفصل وارداتی / کد محصول sh146 / ابعاد ۲۰۰*۷۰
شال چهارفصل وارداتی / کد محصول sh146 / ابعاد ۲۰۰*۷۰
شال چهارفصل وارداتی / کد محصول sh146 / ابعاد ۲۰۰*۷۰
شال چهارفصل وارداتی / کد محصول sh146 / ابعاد ۲۰۰*۷۰
شال چهارفصل وارداتی / کد محصول sh146 / ابعاد ۲۰۰*۷۰

شال چهارفصل وارداتی / کد محصول sh146 / ابعاد ۲۰۰*۷۰

۲۶۰٫۰۰۰
سرمه ای متوسط
افزودن به سبد

سبک و لطیف

ایستایی کامل

پرز نمیشه

اتو نمیخواد

مناسب استایل های کژوال و فرمال