شال کوپرا نگینی / کد محصول sh159 / ابعاد ۱۹۰*۷۰
شال کوپرا نگینی / کد محصول sh159 / ابعاد ۱۹۰*۷۰
شال کوپرا نگینی / کد محصول sh159 / ابعاد ۱۹۰*۷۰
شال کوپرا نگینی / کد محصول sh159 / ابعاد ۱۹۰*۷۰
شال کوپرا نگینی / کد محصول sh159 / ابعاد ۱۹۰*۷۰
شال کوپرا نگینی / کد محصول sh159 / ابعاد ۱۹۰*۷۰

شال کوپرا نگینی / کد محصول sh159 / ابعاد ۱۹۰*۷۰

۲۴۰٫۰۰۰
مشکی
افزودن به سبد

ایستایی کامل

پرز نمیشه

چهارفصل

نخ کش نمیشه

پارچه مقاوم